Търговски Системи – България


Retail Systems – Bulgaria

     
 
 
 
 
 
 
Софтуер за управление на търговски обекти   Retail management software
 
Баркод скенери   Barcode scanners
Мобилни терминали   Mobile terminals
 
EAS-системи за защита на стоките против кражба
Маркиране на стоките против кражба на етап производство
  EAS anti-theft security and loss prevention solutions
Source tagging programmes
 
Защита против кражба на високо-рискови продукти
Защита на продукти изложени на свободен достъп
  High theft solutions
Open display security
 
Мърчъндайзинг продукти
Маркиращи клещи
  Retail merchandising solutions
Hand labeling solutions
 
Решения за оптимизация на стелажното пространство   Shelf optimization solutions
 
Електронни търговски и индустриални везни
Препакетиращи машини
  Retail and Industial scales
Wrapping and packaging machines
 
Електронни стелажни етикети   Electronic Shelf Labels
 
 

Моля, свържете се с нас:

 

Please, contact us:

 
 • Централен офис – Пловдив
Телефон:+359 32 621 934
Факс:+359 32 652 582
E-mail:
Адрес:4003 Пловдив,
бул. "Брезовско шосе 176",
Търговски Център "DEKOM", ет.4карта


 • Офис – София
Телефон:+359 2 974 43 96
Факс:+359 2 974 34 83
E-mail:
Адрес:1712 София, ЖК Младост-3,
ул. "Филип Аврамов", бл.301, ет.1карта


 • Офис – Варна
Телефон:+359 52 731 303
Факс:+359 52 731 303
E-mail:
Адрес:9009 Варна,
бул. "Христо Смирненски" 30,
ет. 3, офис 7-8карта


 • Офис – Бургас
Телефон:+359 56 844 590
Факс:+359 56 844 590
E-mail:
Адрес:8000 Бургас,
ул. "Цар Асен I" 78карта


 • Офис – Плевен
Телефон:+359 64 822 821
Факс:+359 64 822 821
E-mail:
Адрес:5800 Плевен,
ул. "Цар Самуил" (IX квартал)карта


 • Офис – Велико Търново
Телефон:+359 62 510 402
Факс:+359 62 510 402
E-mail:
Адрес:5008 Велико Търново, кв.Бузлуджа,
ул.Димитър Благоев 24карта
 
 • Office – Plovdiv (HQ)
Telephone:+359 32 621 934
Fax:+359 32 652 582
E-mail:
Address:DEKOM Centre, fl. 4,
176 Brezovsko Shosse Blvd.,
4003 Plovdivкарта


 • Office – Sofia
Telephone:+359 2 974 43 96
Fax:+359 2 974 34 83
E-mail:
Address:fl.1, bl.301, Filip Avramov Str.,
Mladost-3 RD, 1712 Sofiaкарта


 • Office – Varna
Telephone:+359 52 731 303
Fax:+359 52 731 303
E-mail:
Address:fl. 3, office 7-8,
30 Hristo Smirnenski Blvd.,
9009 Varnaкарта


 • Office – Bourgas
Telephone:+359 56 844 590
Fax:+359 56 844 590
E-mail:
Address:78 Tzar Asen I Str.,
8000 Bourgasкарта


 • Office – Pleven
Telephone:+359 64 822 821
Fax:+359 64 822 821
E-mail:
Address:Tzar Samuil Str. (district IX),
5800 Plevenкарта


 • Office – Veliko Tarnovo
Telephone:+359 62 510 402
Fax:+359 62 510 402
E-mail:
Address:24 Dimitar Blagoev Str.,
Buzludzha RD, 5008 Veliko Tarnovoкарта
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Проект и главна цел:
BG16RFOP002-2.073-14950

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Бенефициент: ТЪРГОВСКИ СИСТЕМИ – БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕИК: 115795783

Обща стойност: 10 000 лв.,
от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 17.09.2020 г.
Край: 17.12.2020 г.

 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Проект и главна цел:
BG16RFOP002-2.089-6084

„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Бенефициент: ТЪРГОВСКИ СИСТЕМИ – БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕИК: 115795783

Обща стойност: 50 000 лв.,
от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.

Начало: 07.09.2021 г.
Край: 07.12.2021 г.


Търговски Системи – България

Retail Systems – Bulgaria